Program Razvoja Podeželja

Predmet investicije na ukrepu 4.1 je nakup hmeljarskega pršilnika in rahljalnika. Z novim pršilnikom lahko vlagatelj pravočasno zaščiti pred boleznimi in škodljivci vsa svoja hmeljišča, kar pa pomeni tudi to, da bo lahko pridelal večji in bolj kakovosten pridelek hmelja. Zaradi proti zanašalnih šob pa bo tudi manj zanašanja v okolje, kar je prav tako zelo pomemben parameter.
Pri pridelavi hmelja na kmetiji potrebuje rahljalnik večkrat letno, saj z njim rahljajo tla in mehansko uničujejo plevele. Z nakupom novega rahljalnika je učinkovitost in kakovost dela na maksimalni ravni. V sušnih razmerah bodo s plitkim kultiviranjem tudi preprečili kapilarni dvig vode – izhlapevanje.